Whistleblowing

SYSTÉM PRO OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Informace k podání oznámení a ochraně oznamovatelů / povinnostem TSR Czech Republic s.r.o.