Certifikace a členství

Certifikace

EN ISO 9001 Systém řízení kvality

TSR si při svozu, evidenci, úpravě a dodávce železa a barevných kovů stanovila za cíl nejlepší možnou realizaci kvalitativních požadavků svých zákazníků. Dodržování nastavených standardů je pravidelně prověřováno na základě zásad mezinárodní normy.

EN ISO 50001 Systém energetického managementu v oblasti nakládání s odpady

Certifikace prověřuje dodržování stanovených energetických cílů v oblasti skladování, úpravy, zpracování a obchodu s ocelovým a neželezným kovovým šrotem a kontejnerové služby.

WEELABEX – Certifikace pro příjem a přípravu k opětovnému použití odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Členství

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

Svaz sdružuje právnické subjekty v oblasti podnikání s druhotnými surovinami. Posláním SPDS ČR je vykonávat činnosti ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů.
Ve vedení svazu působí Ing. Vladimír Bureš, prokurista společnosti TSR Czech Republic s.r.o.
www.spds.cz

BIR Bureau of International Recycling

Zastoupení prostřednictvím mateřské společnosti TSR Recycling GmbH & Co. KG. Mezinárodní organizace založená v roce 1948, která je informační a kontaktní platformou pro 760 soukromých společností a 36 národních asociací působících v oblasti recyklace.
www.bir.org

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

Zastoupení prostřednictvím koncernu REMONDIS. Spolek sdružuje na 1800 společností z vodohospodářské a energetické oblasti.
www.bdew.de