Projekty

Snížení energetické náročnosti budov v areálu společnosti TSR Hradec Králové

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie na provoz podnikatelské činnosti.
Předmětem je kompletní zateplení obálek budov, výměna vnitřního osvětlení, výměna venkovního osvětlení a instalace fotovoltaických panelů.

Plakát

Výměna paketovacího lisu ve společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna Ostrava Polanka

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie na provoz paketovacího lisu. Předmětem je výměna listu stávajícího za nový, energeticky úsporný.

Plakát

Pořízení třídící linky pro společnost TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna Olomouc

Předmětem podpory je pořízení třídící linky na území Olomouckého kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování a třídění o 740 t/rok.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie na provoz podnikatelské činnosti společnosti prostřednictvím výměny paketovacího lisu za nový
energeticky úsporný.

Plakát

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy TSR Olomouc

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie na provoz podnikatelské činnosti žadatele.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát

Výstavba třídící linky vybraných odpadů vedoucí ke zvýšení jejich následného využití

Předmětem projektu je pořízení v České republice zcela unikátního technologického zařízení pro třídění kovového odpadu ze směsi kovů a dalších materiálů vznikajících při manipulaci s kovovými odpady. Cílem projektu je zvýšení využití druhotných surovin prostřednictvím dotřídění a roztřídění kovového odpadu na drobné frakce a dále na železný a neželezný odpad. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Termín ukončení realizace: 2017.

Umístění třídicí linky: Ostrava

Plakát

PROGRAM: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
NÁZEV PROJEKTU: Výstavba třídící linky vybraných odpadů, vedoucí ke zvýšení jejich následného využi
ŽADATEL: TSR Czech Republic s.r.o., IČO: 40614875
TERMÍN REALIZACE: 22. 7. 2016 – 15. 10. 2017
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 25 058 370,99 Kč
DOTACE: 6 264 592,74 Kč

Projekt „Výstavba třídící linky vybraných odpadů, vedoucí ke zvýšení jejich následného využi “ byl spolufinancován Evropskou unií.

FVE TSR Ostrava

Cílem projektu je omezit spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje prostřednictvím fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše objektu a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát

foto1foto2foto3

Navýšení kapacity svozu papíru v okresech Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín pro společnost TSR Czech Republic s.r.o.

Předmětem projektu bylo pořízení technologie systému pro svoz a separaci papíru zahrnující velkoobjemové kontejnery na sběr papíru, svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů s nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem, lis na papír a točnicový přívěs. Cílem projektu bylo navýšení kapacity svozu papíru a zefektivnění separace odpadů ve stávajícím provozu, navýšení podílu materiálového využití odpadů a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Plakát

Navýšení kapacity svozu papíru v Plzeňském kraji pro společnost TSR Czech Republic s.r.o.

Předmětem projektu bylo pořízení technologie systému pro svoz a separaci papíru zahrnující velkoobjemové kontejnery na sběr papíru, svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů s nosičem kontejnerů a HNJ, točnicový přívěs, tandemový přívěs pro nákladní vozidlo a tunelové hydraulické rypadlo. Cílem projektu bylo navýšení kapacity svozu papíru a zefektivnění separace odpadů ve stávajícím provozu, navýšení podílu materiálového využití odpadů a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Plakát